Adress

aipi Visitenkarte mit Kugelschreiber

aipi e. K.
Claus Plachetka
Grenzstraat 4
26919 Brake

Telefoon (04401) 98391-0
Fax (04401) 98391-99
E-Mail info@aipi.de

Indragen in Handelsregister bin AG Oldenburg, HRA 204521
Inhebber: Claus Plachetka, Prokuristin: Anja Plachetka

EU-Umsatzsteuer- Identifikationsnummer: DE222490801

[

aipi e. K.
Claus Plachetka

]

Telefoon (08000) 98391-0 kostenfrei
Grenzstraat 4, 26919 Brake
E-Mail info@aipi.de

Indragen in Handelsregister bin Amtsgericht Ollenborg, HRA 204521 | EU-Umsatzsteuer- Identifikationsnummer: DE222490801

Made in Germany Made in Germany | powered by

twitter    facebook    Instagram

XING    LinkedIn    WhatsApp

Mastodon https://aipi.social/@admin

aipi informiert: aipi.news

Darksite | Krisenkommunikation

#datenschutz.bar  

[ DE ]    [ EN ]    [ RU ]    [ JP ]    [ IS ]

[ FRIESLAND ]    [ BAYERN ]

[ Datenschutz ]    [ Impressum ]